ICIA.media

Brangieji,

Dėl plintančios visame pasaulyje koronaviruso pandemijos grėsmės norime kartu su savo skaitytojais sukalbėti rožinį. Tikime, kad į pagalbą mums gali ateiti tik Marija, Dievo Motina, mindžiojanti gyvatės galvą. Todėl kviečiame jus kiekvieną dieną 15.00 val. prisijungti prie rožančiaus; malda bus transliuojama mūsų svetainėje. Melsimės tam, kad atitolintume ligą, bet ir už visus sergančius, jų šeimas, sveikatos priežiūros darbuotojus, kunigus, už tuos, kurie šiuo metu privalo dirbti ir už tuos, kurie dirbti negali, už mūsų Tėvynę, pasaulį ir Bažnyčia.

Ligonių išgijimas, melskis už mus!