Spotkanie tradycji medycznych Wschodu i Zachodu

„Wykrywanie i zwalczanie zaburzeń neurologicznych. Udzielanie pomocy osobom z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, czy udarem mózgu (…)”. Z tą myślą w marcu 1971 roku chiński neurochirurg Jiao Shun Fa, zainicjował kraniopunkturę. Kardiolog Giuseppe Guo, sekretarz Forum Lekarzy Chińskich we Włoszech, redaktor chińskiej sekcji Radia Watykańskiego i jeden z czterech wiodących światowych ekspertów Międzynarodowego Forum Kraniopunktury, […]

Read More