Skuteczność produkcji wodoru H2;krok do przodu

Wodór może być wytwarzany w sposób czysty, ze znacznie większą wydajnością i po niższych kosztach niż jest to obecnie osiągalne przy użyciu dostępnych na rynku katalizatorów. Departament Energii USA ustanowił poziomy odniesienia dla technologii, które mogą produkować czysty wodór w cenie 2 USD za kilogram do 2025 r. i 1 USD za kilogram do 2030 […]

Read More

Spotkanie tradycji medycznych Wschodu i Zachodu

„Wykrywanie i zwalczanie zaburzeń neurologicznych. Udzielanie pomocy osobom z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, czy udarem mózgu (…)”. Z tą myślą w marcu 1971 roku chiński neurochirurg Jiao Shun Fa, zainicjował kraniopunkturę. Kardiolog Giuseppe Guo, sekretarz Forum Lekarzy Chińskich we Włoszech, redaktor chińskiej sekcji Radia Watykańskiego i jeden z czterech wiodących światowych ekspertów Międzynarodowego Forum Kraniopunktury, […]

Read More